Euskadiko Orkestra

Our dealer Adrien Jaminet handing over four C “Passion” to the Euskadiko Orkstra in San Sebastian.

www.aj-atelierdescuivres.fr

AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_1 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_4 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_7 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_6 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_5 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_3 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_2 AJ Atelier des Cuivres_Euskadio Orkestra_8